Rekruttering

Interessert i jobb i Advokatfirma Haakstad & Co DA?
Ta kontakt med advokat / partner Karsten A. Anfinsen (tlf: 3700 6070).

Praktisk anlegg og gode karakterer er en forutsetning, dommerfullmektigerfaring en fordel.