Fredrik W. Knudsen

Advokat / partner

Fredrik kommer fra stilling som Senior Vice President Contracts/corporate counsel i Norsafe, og har betydelig erfaring innen forretningsjus, kontraktsrett (også internasjonal), entrepriserett, compliance, og med finans- og ekomjuss.

Telefon: 37 00 60 70
Mobiltlf: 928 29 441
E-post: fwk@h-co.no

  • Kontraktsrett
  • Selskapsrett
  • Virksomhetsoverdragelser og fusjon/fisjon
  • Entrepriserett
  • Pengekravsrett
  • Forretningsjus
  • Compliance
  • Personvern
  • Finans-, børs- og verdipapirrett, samt ekomlovgivning
  • Tvisteløsning

2019 – d.d.          Advokatfirma Haakstad & Co DA – advokat/partner
2013-2018           Norsafe AS – Senior Vice President Contracts
2009-2013           Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet – Seksjonssjef
1999-2009           Advokatfirmaet Thommessen – advokatfullmektig/fast advokat
1995-1999           Finanstilsynet – førstekonsulent/rådgiver/styresekretær

2015 –                 Nestleder i styret i Arendal Kommunale Pensjonskasse
2014 –                 Medlem kontrollutvalget for Strex AS
201 –2014           Styremedlem i Warren Securities AS
2009–2011          Medlem av kontrollkomiteene i Warren AS og Warren Bank AS
2005–2009          Medlem av Kommunikasjonskontrollutvalget
1998–2005          Sekretær for Kommunikasjonskontrollutvalget

Per-Jakob Haakstad
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier