Fagområder > Eiendomsoppgjør

Eiendomsoppgjør

Vi kan bistå med blant annet følgende områder:

  • Undersøkelser
  • Kontraktsinngåelse
  • Sikring og gjennomføring av oppgjøret
  • Overskjøting m.v.
  • Innfrielse av pant og heftelser

Kontaktpersoner