Når kommer den nye arveloven?

Når kommer den nye arveloven?

Forslag om ny arvelov ble fremmet i statsråd 22. juni 2018. Justiskomiteen skal ha saken til høring 15. januar 2019, og med frist for avgivelse av innstilling den 5. mars 2019. Deretter skal saken behandles i Stortinget. Det antas at loven vil tre i kraft 1. januar 2020. Loven er i hovedsak en modernisering av nåværende arvelov fra 1972, og ny lov vil også inkludere bestemmelser om skifte (og samtidig vil reglene om dødsboskifte i skifteloven fra 1930 oppheves). (mer…)

Ansatt fikk avskjed – tiet om straffedom ved ansettelsen

Ansatt fikk avskjed – tiet om straffedom ved ansettelsen

Regnskapsmedarbeider tiet ved ansettelsen om en underslagsdom. Da arbeidsgiver fikk vite dette 3 år senere fikk kvinnen avskjed på stedet. Lagmannsretten fant fortielsen å utgjøre et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, men arbeidsgiver tapte likevel på grunn av uforsvarlig saksbehandling. (mer…)

Utroskap ble dyrt!

Utroskap ble dyrt!

En mann var utro mot sin samboer og måtte betale henne 1 300 000 kroner. Mannen hadde brutt en avtale om seksuelt troskap. Avtalen regulerte også konsekvensen. Mannen gikk til søksmål og krevde avtalen satt til side, men fikk ikke medhold. (mer…)

Ny arvelov kommer

Ny arvelov kommer

Arveloven fra 1972 skal skiftes ut. Nå foreligger det et forslag til ny lov, hvor de fleste regler videreføres.
Pliktdelsarven vil imidlertid øke betydelig. Her får du et kort sammendrag. (mer…)

Vårt avdelingskontor i Grimstad har flyttet!

Vårt avdelingskontor i Grimstad har flyttet!

Fra 3. april 2018 har vårt avdelingskontor i Grimstad flyttet inn i nye lokaler og i kontorfellesskap med Andersson & Co AS i Bark Silas vei 8 (Interiørgården).

Har du behov for juridisk bistand, ring oss på 37 00 60 70.

Velkommen!