Arveloven fra 1972 skal skiftes ut. Nå foreligger det et forslag til ny lov, hvor de fleste regler videreføres.
Pliktdelsarven vil imidlertid øke betydelig. Her får du et kort sammendrag.

Ny lov skal ha enklere språk og være enklere å forstå for brukerne. To regelendringer  er spesielt verdt å merke seg:

OM PLIKTDELSARV
Livsarvinger (barn, barnebarn osv.) har krav på arv, dette kalles pliktdelsarv. Denne kan ikke senior ensidig overstyre i et testament. I dag er pliktdelsarven på 2/3 av boet. Det betyr at senior i testament kan råde fritt over 1/3. Men pliktdelsarven er på maksimalt 1 mill (til hver, fra hver forelder). Utover maksimumsarven kan senior råde fritt over midlene sine. Eksempel: dersom enebarnet Jens har fått 1 million, og senior har 5 millioner i netto formue, kan senior bestemme fritt over 4 millioner.

I ny arvelov skal regelen om 2/3 bestå, men maksimumsarven økes fra 1 million til 25 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet er i dag på 96 883 kroner (mai 2018), og gir en maksimal pliktdelsarv på ca. 2,4 millioner, en økning på 1,4 millioner. Dette betyr at livsarvingenes arverett styrkes, mens testators ensidige testamentsmuligheter reduseres.

OM FORDELING AV GJENSTANDER
I dag har ikke testator mulighet til ensidig testamentere bort bestemte eiendeler (f. eks. eiendom), der slike eiendeler er verdt mer enn arvingenes andel av arven. I ny arvelov endres dette – testator skal få slik mulighet, mot at arvingene innbetaler differansen.

ANNET
I dag har vi både en arvelov (fra 1972) og en skiftelov (fra 1930). I ny arvelov slås begge deler sammen,
men skifteloven har også regler om skifte av felleseie ved samlivsbrudd. Disse reglene vil bli flyttet til ekteskapsloven.

Det er uvisst når ny arvelov trer i kraft. Nå foreligger det et forslag som skal behandles av Stortinget. Når forslaget er vedtatt, settes et ikrafttredelsestidspunkt.

Ta kontakt med oss ved spørsmål eller om du har behov for bistand i forbindelse med arv og skifte. Vi har lang erfaring med arv og skiftesaker.

Les mer om oss på www.h-co.no.

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier