Krav til samtykke til markedsføring per e-post mv. følger ikke av GDPR, men av markedsføringsloven av 2009 (m. fl.).Etter mfl. § 15 er det forbudt i næringsvirksomhet å rette markedsføringshenvendelser per e-post o.l. til fysiske personer, uten forutgående samtykke. Det er hovedregelen. Et samtykke må foreligge på forhånd, være frivillig, uttrykkelig og informert. Markedsfører har bevisplikten for dette. Ved kjøp av mailinglister er det fortsatt den næringsdrivende som har ansvaret for at samtykke foreligger.

Merk: Forbudet gjelder kun e-post e.l. til fysiske personer. E-post mv. til typiske bedriftsadresser, slik som post@firma.no, er fortsatt tillatt. (Men ikke til ola.nordmann@firma.no.)

Til fysiske personer er det unntak for kravet til samtykke når det gjelder utsendelse i kundeforhold, men kun på visse betingelser:

  • Det må være et eksisterende, og ikke tidligere kundeforhold (naturlig kobling og innen rimelig tid).
  • Næringsdrivende må ha mottatt kundens e-postadresse i forbindelse med salg, og avgitt av kunden frivillig etter informasjon etter personopplysningsloven (formål, bruk mv.) og med reservasjonsmulighet for markedsføring på e-post.
  • Utsendelsen må kun gjelde tilsvarende (egne) varer/tjenester som kundeforholdet bygger på.

I tillegg gjelder informasjonsplikter m.v. etter e-handelsloven.

Spørsmål om markedsrett? Ta kontakt! Les mer om oss på vår hjemmeside.

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Del denne saken på sosiale medier